Aktualności

lip 10, 2024
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)
 • Rozbudowano dane adresowe kontrahentów.
 • Integracja z bazą GUS REGON.
 • Możliwość dodania objaśnień na wydruku formularza przyjęcia odpadów metali.
 • Nowa wersja deklaracji PCC-3 (6)

Szczegóły

cze 5, 2024
Kategoria: AMi-BOOK

* Zaktualizowano deklarację VIU-DO do wersji 2.
* Zaktualizowano deklarację IFT-2 / IFT-2R do wersji schemy 3.0.
* Dodano możliwość utworzenia deklaracji korygującej VAT-UE w miesiącu, w którym nie występowały transakcje wewnątrzwspólnotowe.
* Dodano zaawansowane filtrowanie dokumentów w raporcie "Obroty z kontrahentem".

Szczegóły

mar 11, 2024
Kategoria: AMi-BOOK

* Katalog zdarzeń gospodarczych – możliwość zdefiniowania parametrów rejestru zakupów i sprzedaży.
* Katalog rejestrów zakupów / sprzedaży - możliwość zdefiniowania parametrów rejestru zakupów i sprzedaży.
* Etaty – dodano przyczynę nieobecności „Zasiłek chorobowy płatny ZUS”.
* Informacja o podatku zryczałtowanym – dodano podsumowanie poszczególnych kolumn.
* Import dokumentów z pliku JPK – możliwość wymuszenia importu nieprawidłowych / pustych faktur.
* Deklaracja ZUS RCA – sumowanie umów zleceniobiorcy.
* Wydruk graficzny dowodu wewnętrznego.
* Wydruk graficzny zestawienia zbiorczego.

Szczegóły

sty 8, 2024
Kategoria: AMi-BOOK

Zaktualizowano deklarację PIT-4R do wersji 13.

cze 19, 2023
Kategoria: AMi-BOOK

* Fakturowanie - możliwość wstawienia wszystkich faktur z bufora.
* Możliwość wyłączenia sygnału o VAT dla danej firmy.
* Poszerzono pole „Nazwisko i imię”.

Szczegóły

maj 19, 2023
Kategoria: AMi-BOOK

Integracja z systemem SaldeoSMART

Szczegóły

lut 27, 2023
Kategoria: AMi-BOOK

* Możliwość zmiany formy opodatkowania firmy w roku 2022 (Polski Ład 2.0): ryczałt <> PKPiR.
* Zaktualizowano deklarację IFT-2/IFT-2R do wersji 10.

Szczegóły

sty 15, 2023
Kategoria: AMi-BOOK

* Etaty i umowy - dodano ulgę dla pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny.
* Nowa wersja deklaracji PIT-8AR (12).
* Nowa wersja deklaracji IFT-1/IFT-1R (16).
* Graficzny wydruk karty przychodów pracownika.

Szczegóły

sty 9, 2023
Kategoria: AMi-BOOK

* Nowa wersja formatu plik KEDU (eksport do programu „Płatnik”) – RCA i DRA.
* Eksport umów / zleceń do programu Płatnik.
* Nowa wersja deklaracji PIT-11.

Szczegóły

lis 6, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

* Rejestr zakupów – możliwość zaksięgowania do kolumny 15 (kolumna pusta) PKPiR.
* Możliwość określenia domyślnego miesiąca odliczenia składek społecznych właścicieli (bieżący lub kolejny).

Szczegóły

paź 21, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

* Zaktualizowano deklarację PIT-11 do wersji 29.
* Dodatkowy mechanizm weryfikacji deklaracji i plików JPK z wykorzystaniem biblioteki libxml2.

sie 22, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

* Fakturowanie – możliwość określenia rodzaju dowodu.
* Import z plików JPK – możliwość importowania dokumentów z datą inną niż aktualny miesiąc.

Szczegóły

sie 14, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

* Możliwość filtrowania kartoteki środków trwałych.
* Fakturowanie – możliwość wprowadzenia pozycji bruttem.

Szczegóły

sie 10, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

* Etaty – możliwość ponownego zatrudnienia pracownika w danym roku.
* Fakturowanie dla nie-vatowców – możliwość kopiowania faktur do i z bufora.
* Katalog zdarzeń gospodarczych – dodano domyślną kolumnę księgi lub ewidencji.
* Możliwość zapamiętania rodzaju wydruku (graficzny/tekstowy).

Szczegóły

lip 12, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

Etaty - Poprawiono obiczenie składki zdrowotnej wg zasad z 2021r.

lip 7, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

Poprawiono odliczanie składki zdrowotnej od przychodu dla ryczałtu oraz od dochodu dla opodatkowanych liniowo.

lip 2, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany dotyczą "Polskiego Ładu - Niskie Podatki":
* Nowe parametry płacowe i ZUS dla pracowników.
* Odliczenie składki zdrowotnej dla właścicieli
opodatkowanych ryczałtem lub liniowo.
* Zmiana stawki podatku dochodowego oraz kwoty
wolnej.

Szczegóły

cze 22, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

* Generowanie pliku JPK_EWP w wersji 3.

cze 13, 2022
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

Dodano tabelę z podsumowaniem kwot wg stawek VAT
Dodano możliwość wyboru rodzaju daty do obliczenia końca terminu płatności (data dokumentu lub data transakcji)
Dodano możliwość eksportu dokumentów sprzedaży do pliku JPK_FA (4) oraz JPK_V7M (2)

cze 13, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

* Fakturowanie - kopiowanie do i z bufora faktur sprzedaży.
* Fakturowanie - możliwość tworzenia faktur korygujących.

Więcej

maj 10, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

* Umowy - możliwość odliczenia kwoty wolnej.
* PKPiR – Możliwość określenia odrębnej kwoty przychodu do wyliczenia podstawy zdrowotnego.
* Dodano obsługę pliku JPK_FA (4) (tworzenie i import).
* Rozszerzony wydruk "Obroty z kontrahentem".

Szczegóły

kwi 13, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

* Możliwość ustalenia, z którego miesiąca będą pobierany dochód do podstawy zdrowotnego.
* Wydruk zestawienia składek ZUS właścicieli.

Szczegóły

mar 20, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

* Listy płac – możliwość wydruku wybranych pracowników
* Wydruk rejestru sprzedaży – filtrowanie dokumentów z oznaczeniem "FP"
* Zaktualizowano generowany plik JPK_FA do wersji 3
* Zaktualizowano wydruk tekstowy ewidencji przychodów

Szczegóły

mar 2, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:
* Kopiowanie umów
* Kopiowanie dokumentów ewidencji przychodów, PKPiR, ewidencji sprzedaży i zakupów
*Eksport ewidencji i rejestrów do pliku arkusza programu Excel / Libre Calc / OpenOffice Calc
* Możliwość określenia stawki zdrowotnego dla ryczałtowców

Szczegóły

lut 6, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

* Umowy – przesunięcie terminu poboru podatku zgodnie z rozporządzeniem z dnia 07.01.2022.
* Nowe parametry płacowe i ZUS
* Poprawiono naliczanie płac

Szczegóły

sty 28, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

Etaty – możliwość określenia, czy składka zdrowotna ma być obniżana zgodnie z rozporządzeniem z dnia 07.01.2022.

Więcej

sty 27, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

* Etaty – składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o PIT w brzmieniu
obowiązującym na dzień 31.12.2021 r.
* Aktualizacja pliku JPK_V7M / JPK_V7K do wersji 2

Więcej

sty 18, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

* Etaty – możliwość odliczenia kwoty wolnej w danym miesiącu.
* Umowy – dodano pole „Zasiłki bez ZUS”.
* Pole „Oznacz jako przeczytane” w oknie informacji o dostępnych aktualizacjach.
* Poprawiono wydruk tabeli amortyzacji środka trwałego.

Więcej

sty 7, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

* Płace – brak odliczenia składki zdrowotnej oraz ulga dla klasy średniej.
* Umowy - brak odliczania składki zdrowotnej.
* Nowe stawki ryczałtu (14%, 12%).
* Nowa tabela stawek podatku oraz tabela ulgi dla klasy średniej.

Szczegóły

sty 3, 2022
Kategoria: AMi-BOOK

* Płace – brak odliczenia składki zdrowotnej w
grudniu.
* Nowa wersja deklaracji PIT-4R (12).
* Nowa wersja deklaracji PIT-8AR (11).

Szczegóły

gru 27, 2021
Kategoria: AMi-BOOK

* Poprawiono problem z wydrukiem rejestru OSS
* Poprawiono problem z wydrukiem deklaracji VAT-9M

gru 13, 2021
Kategoria: AMi-BOOK

* Ewidencja sprzedaży w procedurze OSS.
* Deklaracja VIU-DO (1).
* Tabela stawek VAT krajów Unii Europejskiej.

Szczegóły

lis 29, 2021
Kategoria: AMi-BOOK

Dodano możliwość utworzenia deklaracji VAT-9M

lis 16, 2021
Kategoria: AMi-BOOK

Dodano możliwość utworzenia deklaracji VAT-8 - deklaracja przeznaczona dla podatników innych niż podatnicy VAT czynni, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE, dokonujących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

Szczegóły

paź 16, 2021
Kategoria: AMi-BOOK

* Jednorazowa amortyzacja środka trwałego.
* Wydruk graficzny katalogu środków trwałych, tabeli amortyzacji środków trwałych oraz wykazu miesięcznego umorzeń środków trwałych.

Szczegóły

paź 11, 2021
Kategoria: AMi-BOOK

* Możliwość tworzenia deklaracji IFT-2 / IFT-2R
* Nowa wersja deklaracji PIT-11 (27)

Szczegóły

sie 9, 2021
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

Aktualizacja intefejsu BDO

Pobierz

sie 7, 2021
Kategoria: AMi-BOOK

* Ewidencja zwrotów i reklamacji.
* Weryfikacja statusu podmiotu w VIES.
* Możliwość wysyłania plików JPK w trybie doraźnym.
* Możliwość wygenerowania pliku JPK_PKPIR za dowolny okres.
* Rejestr zakupów - możliwość przełączenia sposobu wprowadzania dokumentów – nettem lub bruttem.

Szczegóły

lip 8, 2021
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

Dodatkowy adres dla deklaracji PCC-3

Pobierz

cze 23, 2021
Kategoria: AMi-BOOK

* Pracownicze plany kapitałowe dla umów.

* Możliwość określenia parametrów PPK dla pracownika bezpośrednio w kartotece pracowników.

* Możliwość określenia rodzaju dokumentu sprzedaży dla nievatowców (faktura/rachunek).

* Graficzny wydruk zestawienia umów.

Szczegóły

maj 17, 2021
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

* Faktury zaliczkowe oraz końcowe
* Generowanie pliku JPK_FA w wersjach od 1 do 3

Pobierz

maj 5, 2021
Kategoria: AMi-BOOK

* Nowy filtr dla wydruku rejestru zakupów - "Tylko księgowane".

* Etaty - nowe pole "Zasiłki bez ZUS".

* Rejestr sprzedaży - możliwość przełączenia sposobu wprowadzania dokumentów – nettem lub bruttem.

* Zoptymalizowano wydruk deklaracji JPK_V7 - informacje o podmiocie i deklaracji zostały przeniesione z osobnej strony na część deklaracyjną.

* Ujednolicono wydruk tekstowy raportu "Obroty z kontrahentem".

* Rozszerzona informacja o wprowadzeniu dokumentu z istniejącym numerem - dodatkowo wyświetlana jest data dokumentu oraz NIP i nazwa kontrahenta.

Szczegóły

mar 21, 2021
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:

* Fakturowanie - graficzny wydruk faktur.
* Fakturowanie - dodano możliwość zaksięgowania wystawionej faktury w poprzednim miesiącu ewidencyjnym, jeśli data dokonania transakcji wskazuje na poprzedni miesiąc.
* Graficzny raport "Obroty z kontrahentem"

Szczegóły

mar 17, 2021
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

* Eksport FPOM do pliku XML</li>
* Eksport raportów do pliku arkusza kalkulacyjnego
* Nowe raporty: "Przychód odpadów", "Rozchód odpadów", "Szczegółowe zestawienie dokumentów PZ", "Szczegółowe zestawienie dokumentów WZ".

Pobierz

mar 8, 2021
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:

* Aktualizacja API sprawdzania statusu VAT podmiotu
* Usunięto nieaktualne deklaracje: VAT-UE(4), VAT-7(19), VAT-7(20), VAT-27

lut 24, 2021
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:

PIT-11 - dodano pola danych identyfikacyjnych dla obcokrajowców

lut 18, 2021
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:

* Import do księgi z pliku JPK_PKPIR.
* Nowa wersja schematu edeklaracji VAT-UEK(5) 2e1.

sty 31, 2021
Kategoria: AMi-BOOK

* Nowe stawki podatku zryczałtowanego - przebudowano tabelę stawek podatku zryczałtowanego, formularz ewidencji przychodów, wydruki ewidencji przychodów.
* Generowanie pliku JPK_EWP w wersji 2.
* Graficzne wydruki ewidencji przychodów oraz miesięcznego zestawienia ewidencji przychodów.
* Nowe menu startowe - wyeliminowano problem zawieszania się menu wyboru roku w systemach Windows 10.
* Potrącenia po opodatkowaniu na innych umowach.

Pełny opis zmian

sty 28, 2021
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

* Grupy towarowe
* BDO - eksport dokumentu KEO do pliku

Pobierz

sty 24, 2021
Kategoria: AMi-BOOK

* Ulga na złe długi w rejestrze sprzedaży i na deklaracji.
* Import z pliku JPK bezpośrednio do księgi.
* Rozbudowana weryfikacja statusu VAT w rejestrach.
* Możliwość edycji pozycji deklaracji VAT-UE.

Więcej

sty 17, 2021
Kategoria: AMi-BOOK

Nowe wersje deklaracji PIT-4R(11) i PIT-8AR(10)

sty 11, 2021
Kategoria: AMi-BOOK

* Nowe wersje deklaracji PIT-11(26), PIT-4R(10), PIT-8AR(9)
* Płace - Pracownicze Plany Kapitałowe

Więcej

lis 18, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

* Możliwość wyboru wielu procedur w rejestrze sprzedaży
* Dodano kolumne "Dowód zakupu" na wydruku JPK_V7

lis 15, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

* Poprawiono problem z oznaczeniem sekcji C VAT-7 przy imporcie z pliku JPK.
* Poprawiono problem z zaznaczeniem pola 59 na deklaracji JPK_V7.
* Rozszerzone filtrowanie na wydrukach tekstowych rejestru sprzedaży.
* Dodano rodzaj dowodu i procedury na wydruku rejestru zakupów.
* Dodano numer referencyjny na wydruku JPK_V7.

lis 8, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

* Integracja z bazą GUS REGON – możliwość wyboru danych podmiotu w przypadku gdy pod jednym numerem NIP zarejestrowano więcej niż jedną działalność
* Wydruk rejestru zakupów do sprzedaży w procedurze VAT marża
* Nowe filtry dla wydruku rejestru sprzedaży
* Poprawiono wydruk pliku JPK_V7

Szczegóły

paź 31, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

* Dodano nową opcję w rejestrze zakupów - Pojazdy 50%</li>
* Poprawiono wydruk deklaracji JPK_V7

paź 31, 2020
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

* Oznaczenia GTU oraz procedury na towarach i dokumentach
* Generowanie pliku JPK_V7
* Obsługa drukarki fiskalnej
* Generowanie, podpisywanie oraz wysyłanie deklaracji PCC-3 (tylko w wydaniu Muflon Odpady).

Więcej

Pobierz

paź 9, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Poprawiono problem z błedną sumą kontrolną w podsumowaniu plików JPK

paź 7, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:

 • Dodano możliwość określenia domyślnego rodzaju dowodu sprzedaży przy imporcie z pliku JPK
 • Poprawiono problem z tworzeniem JPK_VAT w przypadku braku sprzedaży lub zakupów
 • Poprawiono problem z wydrukiem JPK_V7M/JPK_V7K
paź 3, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:

 • Możliwość wyboru wielu oznaczeń GTU w rejestrze sprzedaży.
  Wybór oznaczenia GTU oraz procedury w fakturowaniu.
  Zaktualizowany szablon JPK_V7M/JPK_V7K do wersji 1-2E.
  Zaktualizowany szablon deklaracji PIT-11 (25) do wersji 1-1E.
  Faktury sprzedaży do paragony (rodzaj dokumentu "FP") nie są wliczane do VAT ani do księgi.
  W związku z wyłączeniem usługi MicroJPK przełączono wysyłanie plików JPK podpisanymi danymi autoryzującymi na bramkę serwisu "e-dokumenty".
sie 17, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Integracja z bazą GUS REGON - automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS REGON

Integracja z bazą GUS REGON
Wprowadzono możliwość pozyskiwania danych kontrahenta (nazwa i adres) z bazy GUS REGON. Dane są wyszukiwane po numerze NIP przy wprowadzaniu dokumentów w rejestrze sprzedaży i zakupów, fakturowaniu oraz księdze. Możliwe jest również pobieranie danych w trakcie importu z plików JPK.
Pobrane dane są zapisywane w lokalnej bazie danych. Możliwe jest ustawienie terminu ważności pobranych danych (domyślnie to 180 dni), po którym dane będą ponownie pobieranie z bazy REGON.
Moduł dostępu do bazy GUS REGON jest usługą dodatkową. Miesięczny koszt usługi to 10 zł + VAT za stanowisko lub użytkownika w przypadku korzystania z usług terminalowych.
Użytkownicy posiadający umowę serwisową otrzymują w ramach usługi abonament na jedno stanowisko na okres obowiązywania umowy serwisowej. Użytkownicy bez umowy serwisowej otrzymują abonament na jedno stanowisko na okres 6 miesięcy od daty zakupu ostatniej aktualizacji.
W celu zamówienia usługi na kolejne stanowiska proszę o kontakt.

Opis zmian

lip 9, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Obsługa deklaracji VAT-UE(5) / VAT-UEK(5)

Opis zmian

lip 3, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Dodatkowe pole „Marża” w rejestrze sprzedaży i zakupów
* Import rejestru zakupów i sprzedaży z pliku JPK_V7M / JPK_V7K
* Wydruk deklaracji i rejestrów pliku kontrolnego JPK_V7M / JPK_V7K
* Możliwość wyłączenia nowych pól rejestru zakupów i sprzedaży związanych z nowym plikiem kontrolnym JPK_V7M / JPK_V7K

Opis zmian

cze 19, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Dodatkowe pola w rejestrze sprzedaży i zakupów (oznaczenie dowodu sprzedaży i zakupu, oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług, oznaczenia dotyczące procedur)
* Obsługa pliku kontrolnego z deklaracją JPK_V7M i JPK_V7K
* Dodatkowe parametry przy imporcie sprzedaży z pliku JPK (oznaczenie dotyczące dostawi i świadczenia usług, oznaczenie dotyczące procedury)
* Zwiększono ilość dodatkowych źródeł dochodów

Opis zmian

kwi 27, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Usunięto problemy z importem z plików JPK.

kwi 22, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Dodano nowe opcje "Pola sekcji C VAT-7" w rejestrze zakupów:
IZ - import towarów (tylko podatek naliczony)
IS - import towarów (tylko podatek należny)
UZ - import usług (tylko podatek naliczony)
US - import usług (tylko podatek należny)

mar 17, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:
* Import pozycji w walutach obcych z pliku JPK_FA.
* Poprawiono obliczanie kwoty wydatkowanej na kasy w deklaracji VAT-7.

mar 5, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Rozszerzona weryfikacja statusu VAT podmiotu
* Grupowa weryfikacja statusu VAT podmiotu w rejestrze sprzedaży i zakupów

Opis zmian

sty 30, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:

Rozdzielenie rodzaju umowy osobno na umowy zlecenia i umowy o dzieła.

sty 26, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:

* Poprawiono problem braku danych płatnika na wydruku deklaracji IFT-1 oraz PIT-8AR.
* PIT-11 - Możliwość wykazania pracownika jako osobę powyżej 26 r. - dla wykazania młodocianych/uczniów.

sty 20, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:

Poprawki do PIT-11 dla osób pon. 26r.

sty 19, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:

* Poprawiono generowanie deklaracji PIT-11 dla osób poniżej 26 roku.
* Poprawiono problem przy generowaniu deklaracji IFT-1.
* Dodano możliwość wyboru rodzaju korekty deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR.

sty 14, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:

Nowa wersja deklaracji IFT-1(15) oraz IFT-1R(15)

sty 12, 2020
Kategoria: AMi-BOOK

Zmiany:

* Nowe wersje deklaracji PIT-11(25), PIT-4R(9), PIT-8AR(8).
* Sprawdzanie istniejącego numeru wprowadzanego dokumentu również w obrębie całego roku.

gru 5, 2019
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Nowe wersje deklaracji VAT-7(20) oraz VAT-7K(14).
* Oznaczenie dokumentów w rejestrze zakupów i sprzedaży jako „mechanizm podzielonej płatności”.
* Załącznik VAT-ZD do deklaracji VAT-7/VAT-7K.
* Import dokumentów z pliku JPK_FA(3), również zakupów.

Opis zmian

lis 4, 2019
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

Nowości:

Możliwość ukrywania towarów i kontrahentów.
Poprawiono problem z wydrukami.

Pobierz

paź 23, 2019
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

Nowości w programie:

Obsługa mechanizmu podzielonej płatności (split payment) - więcej.
Nowe rodzaje dokumentów sprzedaży: WDT, eksport, marża.
Generowanie dokumentów sprzedaży na podstawie szablonów.
Możliwość wyszczególnienia na fakturze nabywcy/płatnika oraz odbiorcy.
Dodatkowe konto na fakturze.
Możliwość wprowadzenia na fakturze pozycji pozamagazynowej, bezpośrednio z katalogu towarów.
Odświeżony wygląd programu – dostosowuje się do rozdzielczości oraz motywu kolorów systemu.

paź 5, 2019
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Poszerzono pola podatku dochodowego o części dziesiętne, co umożliwi wprowadzenie stawki 17,75%. Pola zostały poszerzone w tabeli stawek podatku, parametrach płacowych, w kartach pracownika oraz na umowach.
* Druga kwota do odliczenia od podatku - w związku ze zmianą kwoty zmniejszającej podatek od dnia 01.10.2019.
* Dodano dodatkowe pole na fakturze, które wskazuje czy ma być drukowana na fakturze adnotacja „Mechanizm podzielonej płatności”.
* Poprawiono sprawdzanie czynnego podatnika VAT

Opis zmian

wrz 9, 2019
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Obsługa ulgi dla pracowników poniżej 26 roku życia na umowach.
* Rozbudowa tabeli stawek podatku dochodowego.
* Dodatkowe pole daty w rejestrach sprzedaży i zakupów.

Opis zmian

sie 26, 2019
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Nowy klucz publiczny do szyfrowania plików JPK

sie 12, 2019
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Obsługa ulgi dla pracowników poniżej 26 roku życia (szczegóły w załączniku)
* Graficzne wydruki:
- płace pracowników etatowych
- specyfikacje płac
- rozliczenie wypłat dokonanych
- wypłaty dokonane w okresie
- rozliczone w PIT-4R

Opis zmian

lip 9, 2019
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Aktualizacje automatyczne
* Obsługa MikroJPK - podpisywanie plików JPK danymi autoryzującymi (przychodem) oraz obsługa bramki MikroJPK
* Import sprzedaży z pliku JPK_FA(2)

Opis zmian

cze 24, 2019
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

Poprawki wydruku karty przekazania odpadu

maj 9, 2019
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

Zmiany:

 • Dodano dokument magazynowy ZT - zamiana towaru na towar.
 • Nowy wzór wydruku Karty Przekazania Odpadu
lut 13, 2019
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Nowe wersje deklaracji VAT-7(19) oraz VAT-7K(13)
* Obliczanie kosztów związanych z pojazdami bezpośrednio w księdze

Opis zmian

lut 4, 2019
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Możliwość zaksięgowania zakupu/sprzedaży jednym wpisem do dwóch kolumn księgi
* Nowe zasady rozliczania kosztów związanych z pojazdami

Opis zmian

sty 7, 2019
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Nowa wersja deklaracji PIT-4R(8)
* Nowa wersja deklaracji PIT-8AR(7)
* Nowa wersja deklaracji PIT-11(24)

lis 13, 2018
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Możliwość wprowadzenia tylko podatku naliczonego lub należnego w przypadku zakupów WDT oraz PN (podatnikiem nabywca).
* Nowy tytuł wypłaty „Obcokrajowiec” w ewidencji innych umów i wypłat.

Opis zmian

wrz 7, 2018
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Nowy szablon eDeklaracji VAT-7 (18) i VAT-7K (12) wymagany od 2018-08-27
* Możliwość podpisywania deklaracji przy użyciu skrótu SHA256 (Więcej)

lip 17, 2018
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

Zmiany:

 • Wydruk zgód RODO - automatyczny wydruk zgód RODO dla nowych kontrahentów
cze 28, 2018
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Możliwość tworzenia plików JPK:
 - JPK_FA - faktury wystawione w programie.
 - JPK_PKPIR - księga przychodów i rozchodów.
 - JPK_EWP - ewidencja przychodów.
* Możliwość wprowadzenia pól deklaracji VAT-7 P.36, P.37, P.47, P.48, P.49 i P.50 w pliku JPK.
* Nowe deklaracje VAT-7 (18) oraz VAT-7K (12)

Więcej informacji

lut 20, 2018
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Import sprzedaży z JPK - możliwość określenia kolumny księgi/ewidencji
* Poprawiono import sprzedaży z pliku JPK dla ryczałtu.
* Weryfikacja pliku JPK przed importem.
* Weryfikacja statusu VAT płatnika - sprawdzanie czy podany nip jest czynnym płatnikiem VAT - wywołanie klawisz ALT-F8

lut 9, 2018
Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Import zakupów z plików JPK_VAT.
* Poszerzono pola numeru dok., nazwy i adresu kontrahenta.
* Możliwość utworzenia pustego pliku JPK_VAT.
* Pełny numer dokumentu na wydrukach rejestrów i ewidencji.


Więcej informacji

sty 11, 2018
Kategoria: AMi-BOOK
 • W dniu dzisiejszym została udostępniona aktualizacja programu „AMi-BOOK”
  do wersji 18.0.

  Nowości:
  Import sprzedaży z plików JPK_VAT oraz JPK_FA
 • Miesięczna numeracja księgi
 • Nowa wersja pliku JPK_VAT (3)

  Więcej informacji:
  https://gmsystems.pl/pliki/amibook/zmiany180.pdf
gru 28, 2017
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

Zmiany:

 • Generowanie pliku JPK_FA
 • Możliwość ustalenia precyzji ceny (liczba miejsc po przecinku)
 • Faktury zbiorcze generowane na podstawie wystawionych dokumentów WZ
lut 14, 2017
Kategoria: AMi-BOOK

W dniu dzisiejszym została udostępniona aktualizacja programu „AMi-BOOK” do wersji 17.1.

Nowości:
* Deklaracja IFT-1 / IFT-1R
* Możliwość księgowania kosztów działalności badawczo-rozwojowej
* Poszerzono pole numeru dowodu zakupu/sprzedaży

Poprawiono generowanie plików JPK.

sty 3, 2017
Kategoria: AMi-BOOK

W dniu dzisiejszym została udostępniona aktualizacja programu „AMi-BOOK”
do wersji 17.0.

Nowości:
* Jednolity Plik Kontrolny – ewidencja zakupu i sprzedaży
* Nowy sterownik wydruków tekstowych

gru 9, 2016
Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

W dniu dzisiejszym udostępniono aktualizację programu GM Skup Surowców Wtórnych do wersji 3.6.0.

Zmiany:

 • Zaktualizowano kartę ewidencji odpadu
 • Dodano pole wyboru "Źródło pochodzenia odpadu" na formularzu przyjęcia odpadu oraz na umowie kupna/sprzedaży

Pobierz aktualizację

 

kwi 24, 2016
Kategoria: Ogólne

Witamy na naszej nowej stronie!