Mechanizm podzielonej płatności - split payment

Program Muflon umożliwia wystawienie faktury z mechanizmem podzielonej płatności. W oknie edycji dokumentu w zakładce „Parametry i uwagi” dostępne jest pole „Mechanizm podzielonej płatności”. Po zaznaczeniu tego pola, na wydruku faktury zostanie dodany dopisek „Mechanizm podzielonej płatności” oraz dodatkowe konto VAT.

 muf_splitpay1   muf_splitpay2

 Dodatkowo możliwe jest automatyczne oznaczenie faktur jako mechanizm podzielonej płatności według wybranej reguły:

- Nie stosuj mechanizmu podzielonej płatności - pole „Mechanizm podzielonej płatności” nie jest zaznaczane.
- Zawsze stosuj mechanizm podzielonej płatności - pole „Mechanizm podzielonej płatności” jest zawsze zaznaczane przy wystawianiu nowej faktury.
- Zastosuj zawsze dla wybranych towarów – jeśli na fakturze znajduje się towar oznaczony jako „Mechanizm podzielonej płatności” to pole na fakturze również zostanie zaznaczone, bez względu na wartość pozycji i faktury.
- Zastosuj dla wybranych towarów jeśli wartość pozycji przekracza próg – jeśli na fakturze znajduje się towar oznaczony jako „Mechanizm podzielonej płatności” to pole na fakturze zostanie zaznaczone, jeśli wartość tej pozycji przekracza ustalony próg.
- Zastosuj dla wybranych towarów jeśli wartość faktury przekroczy próg – jeśli na fakturze znajduje się towar oznaczony jako „Mechanizm podzielonej płatności” to pole na fakturze zostanie zaznaczone, jeśli wartość całej faktury przekracza ustalony próg.
- Zawsze stosuj jeśli wartość faktury przekroczy próg – pole „Mechanizm podzielonej płatności” zostanie zaznaczone, jeśli wartość faktury przekroczy określony próg.

Ustawienie odpowiedniej reguły oraz ustalenie progu możliwe jest w oknie konfiguracji programu (menu „Program”→”Konfiguracja”→”Konfiguracja programu”) w zakładce „Faktury sprzedaży”.

muf_splitpay3

Dodatkowo w oknie edycji towaru dostępne jest pole "Mechanizm podzielonej płatności" określające czy towar jest zaliczany do tej grupy.

muf_splitpay4