Aktualności

paź 5, 2019

AMi-BOOK 19.5


Kategoria: AMi-BOOK

Nowości:
* Poszerzono pola podatku dochodowego o części dziesiętne, co umożliwi wprowadzenie stawki 17,75%. Pola zostały poszerzone w tabeli stawek podatku, parametrach płacowych, w kartach pracownika oraz na umowach.
* Druga kwota do odliczenia od podatku - w związku ze zmianą kwoty zmniejszającej podatek od dnia 01.10.2019.
* Dodano dodatkowe pole na fakturze, które wskazuje czy ma być drukowana na fakturze adnotacja „Mechanizm podzielonej płatności”.
* Poprawiono sprawdzanie czynnego podatnika VAT

Opis zmian