Aktualności

mar 17, 2021

Muflon 4.9.4


Kategoria: Muflon (GM Skup Surowców Wtórnych)

* Eksport FPOM do pliku XML</li>
* Eksport raportów do pliku arkusza kalkulacyjnego
* Nowe raporty: "Przychód odpadów", "Rozchód odpadów", "Szczegółowe zestawienie dokumentów PZ", "Szczegółowe zestawienie dokumentów WZ".

Pobierz