Aktualności

sty 27, 2022

AMi-BOOK 22.0b


Kategoria: AMi-BOOK

* Etaty – składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o PIT w brzmieniu
obowiązującym na dzień 31.12.2021 r.
* Aktualizacja pliku JPK_V7M / JPK_V7K do wersji 2

Więcej