Aktualności

sie 10, 2022

AMi-BOOK 22.5


Kategoria: AMi-BOOK

* Etaty – możliwość ponownego zatrudnienia pracownika w danym roku.
* Fakturowanie dla nie-vatowców – możliwość kopiowania faktur do i z bufora.
* Katalog zdarzeń gospodarczych – dodano domyślną kolumnę księgi lub ewidencji.
* Możliwość zapamiętania rodzaju wydruku (graficzny/tekstowy).

Szczegóły