Aktualności

mar 11, 2024

AMi-BOOK 24.0


Kategoria: AMi-BOOK

* Katalog zdarzeń gospodarczych – możliwość zdefiniowania parametrów rejestru zakupów i sprzedaży.
* Katalog rejestrów zakupów / sprzedaży - możliwość zdefiniowania parametrów rejestru zakupów i sprzedaży.
* Etaty – dodano przyczynę nieobecności „Zasiłek chorobowy płatny ZUS”.
* Informacja o podatku zryczałtowanym – dodano podsumowanie poszczególnych kolumn.
* Import dokumentów z pliku JPK – możliwość wymuszenia importu nieprawidłowych / pustych faktur.
* Deklaracja ZUS RCA – sumowanie umów zleceniobiorcy.
* Wydruk graficzny dowodu wewnętrznego.
* Wydruk graficzny zestawienia zbiorczego.

Szczegóły