Biblioteka obsługi komunikacji dla eDeklaracji, JPK oraz KSeF

Biblioteka obsługi podpisu oraz wysyłki eDeklaracji oraz plików JPK.

NOWOŚĆ! Obsługa komunikacji KSeF!

Biblioteka umożliwia:

 • weryfikacja plików XML edeklaracji i JPK w oparciu o szablony XSD
 • podpis danymi autoryzującymi oraz podpisem kwalifikowanym (eDeklaracja oraz JPK)
 • wysyłkę podpisanych dokumentów eDeklaracji oraz JPK
 • sprawdzenie statusu / pobranie UPO
 • komunikacja z systemem KSeF
  • sesja interaktywna (autoryzacja przy użyciu tokena, podpisu kwalifikowanego lub Proflilem Zaufanym, opcjonalne szyfrowanie AES)
  • wysyłka wsadowa (podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany)

Szczegóły techniczne:

 • obsługa systemów Windows/ Linux / macOS / Unix, 32bit oraz 64bit
 • stworzone przy użyciu FreePascal - łatwa możliwość przeniesienia kodu do Delphi
 • wykorzystywane technologie: CryptoAPI, MSXML, Web Service Toolkit
 • zewnętrzne biblioteki dll: libxml2 (wykożystewany do przekształcenia plików XML na postać kanoniczą, może być pominięty w przypadku dostarczania plików XML w postaci kanonicznej), w przypadku transportu OpenSSL wymagane są biblioteki libeay32.dll oraz ssleay32.dll
 • pełen kod źródłowy

Dodatkowo oferujemy pomoc przy wdrożeniu oraz modyfikacji.

Przykłady: https://github.com/michalgw/LibGovPL4Demo